ข่าว

ออกหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งเบื้องต้นให้กับบริษัท ทเวตี้โฟล์ ช้อปปิ้ง จำกัด

7 มีนาคม 2562

ออกหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งเบื้องต้นให้กับบริษัท ทเวตี้โฟล์ ช้อปปิ้ง จำกัด

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี จำนวน 40 คน อายุตั้งแต่ 30-59 ปี 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี แก่พนักงาน ลูกจ้างและครอบครัว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แผนกทรัพยากรมนุษย์บริษัทใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดโทร 02-921-3400-9 ต่อ 1124 แผนกการตลาด