ข่าว

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต พลิกโอกาส ปี2020

30 มกราคม 2563

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต พลิกโอกาส ปี2020

 
 
 
 
 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตพลิกโอกาส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00- 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
.
หมายเหตุ
- ผู้บริจาคต้องมีอายุ 17-60 ปี (บริจาคครั้งแรกอายุไม่เกิน 55 ปี) น้ำหนักมากกว่า 45 กิโลกรัม สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง พักผ่อน เพียงพอ
.
สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-9213400-09 และ 02-1491330-49 ต่อ 1124, 1141, 1857 และ 1858