ข่าว

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ มีความห่วงใยผู้รับบริการทุกท่าน จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้

24 มีนาคม 2563

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ มีความห่วงใยผู้รับบริการทุกท่าน จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้