ข่าว

ศูนย์ช่วยเหลือผู้พิการ

13 กันยายน 2564

ศูนย์ช่วยเหลือผู้พิการ

 

ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับผู้พิการ ACC

 

โรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์และโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล  ภายใต้ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) มีความร่วมมือกับ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เพื่อ รับส่งต่อผู้ป่วย Covid-19 เข้ารับรักษา ในเครือโรงพยาบาล สำหรับผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

สืบเนื่องจาก มีกลุ่มผู้พิการส่วนหนึ่ง ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ไม่มีสถานที่เข้ารับการรักษา และมีปัญหาในด้านการบริหารจัดการเตียง ผู้ติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 รอรับการรักษาเป็นจำนวนมาก 
ดังนั้น เพื่อสามารถให้การวินิจฉัยเร็ว ลดอาการรุนแรงจากโรคและการเสียชีวิต การจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในชุมชน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษา ผู้ป่วยและ ลดการแพร่ระบาดในชุมชน ผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรงเข้ารับการรักษาใน Hospitel  และหากมีอาการ รุนแรงขึ้นสามารถนำส่งโรงพยาบาลต่อไป 
เพื่อผู้ที่เป็นโรค COVID-19 จะได้มีโอกาสแยกตัวเอง จากผู้อื่นขณะอยู่ที่บ้านเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มป่วย เพื่อลดการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น และตรวจประเมินเพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมได้
 
ผู้พิการติดโควิดในจังหวัด กรุงเทพ, ปทุมธานี, นนทบุรี และสมุทรปราการ สามารถสอบถามประสานหาเตียงผ่าน สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-147-1820, 02-147-1821