ข่าวสารภายในองค์กร

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

31 พฤษภาคม 2560

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

แผนกการตลาดและเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข ได้มีการจัดออกหน่วยตรวจความดันโลหิตและตรวจระดับน้ำตาลในเลือดในกับกลุ่มหมู่บ้าน และการให้สุขศึกษาการดูแลตัวเองให้เหมาะสมแก่กลุ่มโรค , การแนะนำประชาสัมพันธ์กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมให้รู้จักโรงพยาบาลมากขึ้น

 

1.วันอาทิตย์ ที่ 7 พฤษภาคม 2560 หมู่บ้าน Dream ville ราชพฤกษ์ - สวนผัก 32

 

2.วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560 หมู่บ้าน Bangkok boulevard สาทร - ปิ่นเกล้า