ข่าวสารภายในองค์กร

งานโรงพยาบาลครบรอบ 2 ปี วันที่12 มิถุนายน 2560

12 มิถุนายน 2560

งานโรงพยาบาลครบรอบ 2 ปี  วันที่12 มิถุนายน 2560

ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 ได้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระในวาระโรงพยาบาลครบรอบ 2 ปี โดย นพ.เฉลิม  หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , ผศ.พญ. สมพร หาญพาณิชย์  รองประธานบริหาร , คณะผู้บริหาร  พนักงาน ได้ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ ณ ห้องโถงโรงพยาบาล และกราบไหว้ศาลพระพรหม , ศาลพระภูมิ , ศาลตา - ยาย  และมีการฟ้อนรำ เพลง เชิญพระขวัญ ณ หน้าศาล 

ในช่วงบ่ายได้มีการจัดกิจกรรมตัดเค้กโรงพยาบาล , การฟ้อนรำ เพลง บายศรีสู่ขวัญ , สังสรรค์ปีใหม่จับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ และเลี้ยงโต๊ะจีนสำหรับบุคคลากรทุกท่าน ณ ห้องประชุม อาคาร 3