ข่าวสารภายในองค์กร

สำนักงานประกันสังคม จ.นนทบุรี สาขาบางบัวทอง เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาล

4 กันยายน 2560

สำนักงานประกันสังคม จ.นนทบุรี สาขาบางบัวทอง เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาล

เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคมครบรอบ 27 ปี ในวันที่ 3 กันยายน 2560 จึงได้มีกำหนดการตรวจเยี่ยมสถานพยาบาล และเยี่ยมผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์  ในวันที่ 4 กันยายน 2560