ข่าวสารภายในองค์กร

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

31 สิงหาคม 2560

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

แผนกการตลาดและเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข ได้มีการจัดออกหน่วยตรวจความดันโลหิตและตรวจระดับน้ำตาลในเลือดในกับกลุ่มชุมชนและการให้สุขศึกษาการดูแลตัวเองให้เหมาะสมแก่กลุ่มโรค , การแนะนำประชาสัมพันธ์กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมให้รู้จักโรงพยาบาลมากขึ้น

1.วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ วัดไผ่เหลือง

 

2.วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ เดอะสแควร์ บางใหญ่

 

3.วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ โรบินสัน รัตนาธิเบศร์

 

4.วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ