ข่าวสารภายในองค์กร

งานเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการรับรองผู้ประกันตนของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ประจำปี 2561 วันที่ 18 สิงหาคม 2560

18 สิงหาคม 2560

งานเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการรับรองผู้ประกันตนของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ประจำปี 2561 วันที่ 18 สิงหาคม 2560

              งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าประจำปี 2017 และแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการบริการในระบบประกันสังคม ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์