ข่าวสารภายในองค์กร

ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น งานทอดกฐิน ณ วัดมะเดื่อ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2560

8 ตุลาคม 2560

ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น งานทอดกฐิน ณ วัดมะเดื่อ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันที่ 8 ตุลาคม 2560 ทางโรงพยาบาลได้ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมกรณี ผู้ร่วมงานกฐินวัดมะเดื่อ เกิดเป็นลมหรืออาการต่าง จะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีและทางโรงพยาบาลฯได้ร่วมทำบุญเป็นจำจวนเงิน 16,062.50 บาท