ข่าวสารภายในองค์กร

ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น งานทอดกฐิน ณ วัดไผ่เหลือง วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2560

22 ตุลาคม 2560

ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น งานทอดกฐิน ณ วัดไผ่เหลือง วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันที่ 22 ตุลาคม 2560 ทางโรงพยาบาลได้ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมกรณี ผู้ร่วมงานกฐินวัดไผ่เหลือง เกิดเป็นลมหรืออาการต่าง จะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีและทางโรงพยาบาลฯได้ร่วมทำบุญเป็นจำจวนเงิน 9,698 บาท