ข่าวสารภายในองค์กร

พิธีเปิดแผนกผู้ป่วยนอก1 (OPD1) ณ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ วันที่ 14 พ.ย.60

14 พฤศจิกายน 2560

พิธีเปิดแผนกผู้ป่วยนอก1 (OPD1) ณ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ วันที่ 14 พ.ย.60

   พิธีเปิดแผนกผู้ป่วยนอก (OPD1) เปิดให้บริการตรวจรักษาด้วยแพทย์ที่ชำนาญการเฉพาะด้านสำหรับผู้รับบริการที่ชำระเงินสด,บัตรเครดิต,ประกันชีวิต,กองทุนทดแทน,ประกันสังคมสิทธิร่วม และบริษัทคู่สัญญา โดยมีนายแพทย์ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ (14 พ.ย.60)