ข่าวสารภายในองค์กร

กิจกรรมมอบบัตร KASEMRAD CLUB CARD จำนวน 100 ใบ วันที่ 14 พ.ย. 2560

14 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมมอบบัตร KASEMRAD CLUB CARD จำนวน 100 ใบ วันที่ 14 พ.ย. 2560

             กิจกรรมมอบบัตร KASEMRAD CLUB CARD จำนวน 100 ใบ ใช้เป็นส่วนลดค่าห้องและค่ายา 10 % สำหรับผู้ใช้บริการที่ชำระเป็นเงินสด,บัตรเครดิต,ประกันชีวิต,กองทุนทดแทน,ประกันสังคมสิทธิ์ร่วม และบริษัทคู่สัญญา (14 พ.ย.2560)