ข่าวสารภายในองค์กร

ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นบริษัท โรงสีเอกไรย์ จำกัด ณ วัน พฤหัสบดี ที่ 8 มีนามคม 2561

16 มีนาคม 2561

ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นบริษัท โรงสีเอกไรย์ จำกัด ณ วัน พฤหัสบดี ที่ 8 มีนามคม 2561

ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับบริษัทคู่สัณญาบริษัท โรงสีเอกไรย์ จำกัด ณ วัน พฤหัสบดีที่ 8 มีนามคม 2561 เวลา 09.00-16.00น.

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, สถานที่ในร่ม

ช่วงเช้าเป็นการสอนหรืออบรมทฎษดีให้กับเจ้าหน้าที่ในบริษัท

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่และสร้างความบันเทิงได้อย่างสนุกสนาน

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

มอบรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ตอบคำถามได้ดีที่สุด

ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังยืน

มีการอบรมการช่วยชีวิตคนในเวลาฉุกเฉินเบื้องต้น

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

การให้ความรู้ในการทำแผลเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่มากขึ้น

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 23 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

มอบของที่ระลึกในการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้