ข่าวสารภายในองค์กร

ออกหน่วยกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

11 พฤษภาคม 2561

ออกหน่วยกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี 

จัดโครงการส่งเาริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ข้อมูลด้านประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4 บริษัท โตโยต้า จำกัด โดย นายแพทย์ อดิศร โวหาร แพทย์สาขาเวชปฎิบัติทั่วไป โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ภายในงานได้มีการจัดบูธปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีการตรวจคัดกรอง โรคความดัน และ การเจาะน้ำตาลในเลือด ตรวจโรคเบาหวาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประกันสังคม

นายแพทย์ อดิศร  โวหาร ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวโรคอาการของโรคต่างๆและการดูแลตัวเอง