ข่าวสารภายในองค์กร

ออกหน่วยกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

24 พฤษภาคม 2561

ออกหน่วยกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ข้อมูลด้านประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5 ณ บริษัท  ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด โดย นายแพทย์ เขมรัฐ  อิทธิผลิน แพทย์สาขาเวชปฎิบัติทั่วไป 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ภายในงานได้มีบูธตรวจคัดกรองสุขภาพปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการตรวจคัดกรองจากโรงพยาบาลเกษรมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์  มีการวัดความดัน  และ การเจาะน้ำตาลตรวจดูค่าน้ำตาลในเลือดว่ามีอาการเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายแพทย์ เขมรัฐ อิทธิผลิน แพทย์สาขาเวชปฎิบัติทั่วไป บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันและเบาหวาน

นายแพทย์ เขมรัฐ อิทธิผลิน แพทย์สาขาเวชปฎิบัติทั่วไป บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันและเบาหวาน

จัดบูทตรวจสุขภาพปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่นโรคความดันและการเจาะตรวจน้ำตาลในเลือด

จัดบูทตรวจสุขภาพปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่นโรคความดันและการเจาะตรวจน้ำตาลในเลือด