ข่าวสารภายในองค์กร

ออกหน่วยกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

30 พฤษภาคม 2561

ออกหน่วยกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ข้อมูลด้านประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4 ณ บริษัทฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด โดย นายแพทย์ วงศธร  เทียบรัตน์ แพทย์สาขาเวชปฎิบัติทั่วไป โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์  ภายในงานได้มีการจัดบูธปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีการตรวจคัดกรองโรคความดัน และ ตรวจเจาะน้ำตาลในเลือดที่เกี่ยวกับโรคเบาหวาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายแพทย์ วงศธร  เทียบรัตน์ แพทย์สาขาเวชปฎิบัติทั่วไป บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคออฟฟิตซิลโดม