ข่าวสารภายในองค์กร

ออกหน่วยร่วมกับประกันสังคมโครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการให้สิทธิประกันสังคมแก่แรงงานภาคสมัครใจ

21 มิถุนายน 2561

ออกหน่วยร่วมกับประกันสังคมโครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการให้สิทธิประกันสังคมแก่แรงงานภาคสมัครใจ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์ ได้มีการจัดหน่วยทางการแพทย์เคลื่อนที่ โดยมี แพทย์ พยาบาล เภสัชกรรม และ เจ้าหน้าที่การตลาด อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน  "โครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายการให้สิทธิประกันสังคมแก่แรงงานภาคสมัครใจ" ณ ห้องประชุม ROYAL JUBILEE BALLROOM อิมแพค เมืองทองธานี

     

 à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 6 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ชุดสูท  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 8 คน, คนที่ยิ้ม, ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน, ชุดสูท และสถานที่ในร่ม 

  

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ชุดสูท และสถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม