ข่าวสารภายในองค์กร

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2561

12 สิงหาคม 2561

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2561

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขารัตนาธิเบศร์

ตรวจสุขภาพคัดกรองเบื้องต้นให้กับบุคคลที่มาใช้บริการและพนักงานในห้างโรบินสัน สาขารัตนาธิเบศร์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ