ข่าวสารภายในองค์กร

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

17 สิงหาคม 2561

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเสาธงหิน 

จัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 

เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น โดยได้มีการจำลองสถานการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยต่อคนไข้ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561