ข่าวสารภายในองค์กร

กิจกรรมออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน 4 สายพันธุ์

10 กันยายน 2561

กิจกรรมออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน 4 สายพันธุ์

กิจกกรมออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้กับพนักงาน

บริษัทกูร์เมท์ วันฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)