ข่าวสารภายในองค์กร

ออกหน่วยตรวจสุขภาพประกันสังคมแบ่งตามช่วงอายุให้กับบริษัทสำนักงานกฎหมายประชาชน

11 กันยายน 2561

ออกหน่วยตรวจสุขภาพประกันสังคมแบ่งตามช่วงอายุให้กับบริษัทสำนักงานกฎหมายประชาชน

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ จัดโครงการออกบริการตรวจสุขภาพ แบ่งตามช่วงอายุ ให้แก่พนักงานที่มีสิทธิประกันสังคมกับทางโรงพยาบาล โดยมี นพ.จิระศิลป์ จั่วแจ่มใส ได้ทำการตรวจสุขภาพและคอยให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่พนักงาน

ณ บริษัทสำนักงานกฎหมายประชาชน จำกัด