ข่าวสารภายในองค์กร

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ดำเนินการซ้อม

30 ตุลาคม 2561

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ดำเนินการซ้อม

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ดำเนินการซ้อม "แผนอุบัติภัยหมู่ " เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมและทบทวนหลักการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุอุบัติภัยหมู่ให้แก่บุคคลากรของ รพ. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561