แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ลดปวดด้วยคลื่นกระแทก

-
ลดปวดด้วยคลื่นกระแทก
ราคา 1670 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2566

โปรแกรมตรวจหาหมู่เลือด

เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
โปรแกรมตรวจหาหมู่เลือด
ราคา 180 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2566

โปรแกรมวัคซีนไข้เลือดออก

แผนกอายุรกรรม
โปรแกรมวัคซีนไข้เลือดออก
ราคา 4500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านม

แผนกสูตินรีเวชกรรม
โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้านม
ราคา 2700 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมทันตกรรม

ทันตกรรม
โปรแกรมทันตกรรม
ราคา 900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ผ่าตัดเส้นเลือดไตโดยเส้นเลือดธรรมชาติ

แผนกอายุรกรรม
ผ่าตัดเส้นเลือดไตโดยเส้นเลือดธรรมชาติ
ราคา 22000 บาท
วันหมดอายุุ 1 ธันวาคม 2566

โปรแกรมวัคซีนมะเร็งปากมดลูก

แผนกอายุรกรรม, แผนกสูตินรีเวชกรรม
โปรแกรมวัคซีนมะเร็งปากมดลูก
ราคา 5600 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โรคมือเท้าปาก

แผนกกุมารเวชกรรมทั่วไป
โรคมือเท้าปาก
ราคา 3500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจไทรอยด์

-
โปรแกรมตรวจไทรอยด์
ราคา 1099 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ทำให้ไวรัสตับอักเสบบี

-
ทำให้ไวรัสตับอักเสบบี
ราคา 850 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมคุณแม่ฝากครรภ์

แผนกสูตินรีเวชกรรม
โปรแกรมคุณแม่ฝากครรภ์
ราคา 1000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมคุณแม่ฝากครรภ์พรีเมี่ยม

แผนกสูตินรีเวชกรรม
โปรแกรมคุณแม่ฝากครรภ์พรีเมี่ยม
ราคา 15000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปแกรมวัคซีนพิษสุนัขบ้า

-
โปแกรมวัคซีนพิษสุนัขบ้า
ราคา 1650 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567