ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน

-
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
ราคา 599 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรม คู่รัก

-
โปรแกรม สำหรับคู่รัก พร้อมราคาแพ็คเกจคู่
ราคา 2,000-3,999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

วัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

-
ลดความรุนแรงของโรค ลดการเสียชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ปอดเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ เบาหวาน โรคมะเร็ง ไตวายเรื้อรัง
ราคา 600 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรม ผ่อนคลายด้วยกายภาพบำบัด

-
สำหรับผู้มีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังมานาน และความผิดปกติกายภาพกล้ามเนื้อสรีระ
ราคา 550-2,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

Package ฝากครรภ์

-
Package ฝากครรภ์ แบบเหมาจ่าย
ราคา 1,699-13,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

Healthy Heart Package แพ็คเกจหัวใจ

-
เรื่องหัวใจ ให้เราดูแล
ราคา 3,900-8,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

Happy Brithday Privilege

-
แพ็คเกจวันเกิด รายการตรวจ 16 รายการ
ราคา 2,564 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

Baby Vaccine Package

-
ปกป้องลูกน้อยให้ปลอดภัยจากโรค และมีสุขภาพที่สมบรูณ์แข็งแรง ด้วยโปรแกรมวัคซีน สำหรัยลูกน้อย วัย 1 เดือน ถึง 2 ปี 6 เดือน
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

Package คลอดเหมาจ่าย ห้องรวม 6 เตียง

-
Package คลอดเหมาจ่าย ห้องรวม 6 เตียง คลอดธรรมชาติ ผ่าตัดคลอด
ราคา 25,000-35,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564