ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์สูติ-นรีเวช

ศูนย์สูติ-นรีเวช

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการตรวจ ค้นหา วินิจฉัย และรักษาโรคเฉพาะทางสำหรับสุภาพสตรี เช่น
- ตรวจการตั้งครรภ์ รับฝากครรภ์
- ตรวจภายในเพื่อหาเซลล์มะเร็งด้วยวิธีที่ทันสมัยเห็นผลชัดเจน
- รักษาโรคภายในสตรี ภาวะมีบุตรยาก
- การวางแผนครอบครัว รวมถึงการคลอดโปรแกรมแบบเหมาจ่าย การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช การทำรีแพร์ เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

- เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง
- เครื่องอัลตร้าซาวน์ 4 มิติ
- เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กทารกในครรภ์

สถานที่ & ติดต่อ

เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์

เวลา 08.00 – 21.00 น.

สอบถามรายละเอียด หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คลินิกสูติ – นรีเวช

คณะแพทย์ศูนย์สูติ-นรีเวช

แพทย์หญิงกรรณาภรณ์ รัชชุศิริ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูตินรีเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร 08:00 - 20:00  
พุธ 08:00 - 17:00  
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00  
ศุกร์ 08:00 - 20:00  
เสาร์ 08:00 - 16:00  

 

แพทย์หญิงชลิดา เรารุ่งโรจน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : ศูนย์สูติ-นรีเวช -มะเร็งนรีเวชวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : มะเร็งนรีเวชวิทยา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร -  
พุธ -  
พฤหัสบดี 17.00-20.00  
ศุกร์ -  
เสาร์ -  

 

นายแพทย์ภานุพงศ์ พันธ์เมธาฤทธิ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : แพทย์ผู้ชำนาญด้านผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์ผู้ชำนาญด้านผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร -  
พุธ -  
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ -  
เสาร์ 13.00-20.00 (โทรนัดหมายก่อนเข้าพบ)