ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกจักษุ

แผนกจักษุ

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการที่เกี่ยวกับดวงตา โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านเกี่ยวกับดวงตา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

การวัดสายตา จอประสาทตา การผ่าตัดสลายต้อกระจก ที่จะให้บริการดูแลรักษาผู้เข้ารับบริการอยางมีประสิทธิภาพ

สถานที่ & ติดต่อ

เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์

เวลา 08.00 – 20.00 น.

สอบถามรายละเอียด หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ แผนกตา หู คอ จมูก
โทร : 02 339 0000 ต่อ 2058 - 2060

คณะแพทย์แผนกจักษุ

แพทย์หญิงภัณฑิลา ดิษยบุตร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกจักษุ
ความชำนาญ : จักษุทั่วไปและต้อกระจก
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
พุธ 09.00-12.00
เสาร์ 09.00-12.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

แพทย์หญิงศศิ ใหญ่สว่าง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกจักษุ
ความชำนาญ : เฉพาะทางกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
ความชำนาญพิเศษ : กระจกตา การผ่าตัดแก้ไขสายตา ต้อกระจก ต้อเนื้อ ตาแห้ง ภูมิแพ้
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
พุธ 08.00-20.00
พฤหัสบดี 08.00-20.00
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์ 08.00-20.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

แพทย์หญิงศุทธินี จารุวงศ์วณิชย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกจักษุ
ความชำนาญ : จักษุ
ความชำนาญพิเศษ : จักษุ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ