ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย โดยทีมแพทย์ด้านอายุรกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ อย่างรอบด้าน

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

ให้บริการรักษาด้านอายุรแพทย์ทั่วไป และอายุรแพทย์เฉพาะทาง
- อายุรกรรมทั่วไป
- อายุรกรรมทั่วไปโรคหัวใจ
- อายุรกรรมทั่วไปโรคติดเชื้อ
- อายุรกรรมทั่วไปโรคมะเร็ง
- อายุรกรรมทั่วไปโรคไต
- อายุรกรรมทั่วไปโรคผิวหนัง
-โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
-โรคหัวใจและหลอดเลือด
-โรคทางเดินอาหารและตับ
-โรคปอดและทางเดินหายใจ
-โรคไต
-ระบบประสาทและสมอง
-โรคภูมิคุ้มกัน
-จิตแพทย์

สถานที่ & ติดต่อ

เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์

เวลา 08.00 – 20.00 น.

สอบถามรายละเอียด หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ แผนกอายุรกรรม
โทร : 02 339 0000 ต่อ 2051 - 2052

คณะแพทย์แผนกอายุรกรรม

นายแพทย์จรรกรพันธ์ บุบผามาลา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร 08-17.00  
พุธ 08-17.00  
พฤหัสบดี 08-17.00  
ศุกร์ 08-17.00  
เสาร์ 08-17.00  

 

แพทย์หญิงดวงกมล สิงห์วิชา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์ ประสาทวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์อายุรกรรมสมองและระบบประสาท
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ 08:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
อังคาร -  
พุธ 08:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี 08:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ -  
เสาร์ -  

 

แพทย์หญิงพาริชา เชาวลิต

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : โรคระบบทางเดินหายใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวและอายุรศาสตร์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จันทร์ 9.00-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
อังคาร 9.00-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
พุธ 9.00-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี 9.00-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ 9.00- 20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
เสาร์ 10.00-12.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง