ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ข้อมูลทั่วไป

บริการงานผ่าตัดเล็ก
ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ผ่าตัดเล็ก เย็บแผล ตกแต่งบาดแผล โดยใช้ยาชาเฉพาะที่ อย่างปลอดภัยได้มาตรฐานและความพึงพอใจ

บริการงานรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ (EMS) อุบัติเหตุหมู่
ให้บริการในภาวะฉุกเฉินในด้านต่างๆ เช่น อุบัติเหตุทางท้องถนน ภาวะวิกฤตของโรคคุกคามต่อชีวิต ที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์โดยเร่งด่วน

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-เครื่อง MRI
-เครื่อง CT Scan
-เครื่อง X- ray
-การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
-Ultrasound
-Defibrillator

สถานที่ & ติดต่อ

สอบถามรายละเอียด หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ เคาเตอร์ฉุกเฉิน
โทร : 02 339 0000 ต่อ 1060,1062,1064