ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกจักษุ

แผนกจักษุ

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการที่เกี่ยวกับดวงตา โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านเกี่ยวกับดวงตา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

การวัดสายตา จอประสาทตา การผ่าตัดสลายต้อกระจก ที่จะให้บริการดูแลรักษาผู้เข้ารับบริการอยางมีประสิทธิภาพ

สถานที่ & ติดต่อ

เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์

เวลา 08.00 – 20.00 น.

สอบถามรายละเอียด หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ แผนกตา หู คอ จมูก
โทร : 02 339 0000 ต่อ 2058 - 2060

คณะแพทย์แผนกจักษุ

แพทย์หญิงภัณฑิลา ดิษยบุตร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกจักษุ
ความชำนาญ : จักษุทั่วไปและต้อกระจก
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร -  
พุธ 13.00-15.30 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ -  
เสาร์ 9:00-11:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง

 

แพทย์หญิงอภิฤดี ชูปรีชา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกจักษุ
ความชำนาญ : จอประสาทตา และต้อกระจก
ความชำนาญพิเศษ : ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา และต้อกระจก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ 9:00-15:00  
อังคาร -  
พุธ -  
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ 9:00-16:00  
เสาร์ -