ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกทันตกรรม

แผนกทันตกรรม

ข้อมูลทั่วไป

- เครื่องยูนิตทำฟัน
- เครื่อง X-ray ฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะ (Panoramic)
- เครื่อง X-ray ฟันคุด

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์

เวลา 08.00 – 20.00 น.

สอบถามรายละเอียด หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
แผนกทันตกรรม โทร : 02 339 0000 ต่อ 2007 - 2008

คณะแพทย์แผนกทันตกรรม

ทันตแพทย์บุณยทรรศน์ เลิศมนัสชัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร กรุณานัดหมายล่วงหน้า โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

 

ทันตแพทย์พิมพ์ธิดา ชรปรีชาวงศ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา หมายเหตุ
อาทิตย์ 8:00 - 12:00  
จันทร์ 9:00 17:00  
อังคาร 9:00-17:00  วันที่ 7 ,21
พุธ -  -
พฤหัสบดี 9:00-17:00 วันที่2,30
ศุกร์ 9:00 -17:00  วันที่10,20
เสาร์ 9:00-17:00 วันที่11,25

 

ทันตแพทย์สกุลทิพย์ สายชมพู

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา หมายเหตุ
อาทิตย์ 9:00-17:00  วันที่ 5
จันทร์ -  
อังคาร -  
พุธ 9:00-17:00  วันที่ 1,22,29
พฤหัสบดี 9:00-17:00  วันที่ 16
ศุกร์ 9:00-17:00  วันที่ 17
เสาร์ 9:00-17:00  วันที่ 4,11,18