ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์โรคไต

ศูนย์โรคไต

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการฟอกไตเทียม สำหรับ ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
บริการด้านต่างๆ ดังนี้
-ให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยโดยเครื่องไตเทียม
-ให้คำแนะนำปรึกษาด้านโรคไต โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางอายุรกรรมโรคไต
-ให้บริการในการทำเส้นเลือดเทียม และเส้นเลือดถาวรเพื่อใช้ในการฟอกเลือด
-ให้บริการ แนะนำเรื่องอาหารเฉพาะโรคไต

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์ เวลา 07.00 – 20.00 น.
วันอังคาร เวลา 07.00 – 16.00 น.
วันพุธ เวลา 07.00 – 20.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 07.00 – 16.00 น.
วันศุกร์ เวลา 07.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 07.00 – 16.00 น.
หยุด วันอาทิตย์
สอบถามรายละเอียด หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ศูนย์ไตเทียม
โทร : 02 339 0000 ต่อ 3015,3016,3019

คณะแพทย์ศูนย์โรคไต

แพทย์หญิงธนันดา ตระการวนิช

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์โรคไต
ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคไต
ความชำนาญพิเศษ : โรคไต
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ ติดต่อนัดหมายล่วงหน้า  
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

 

นายแพทย์สิทธิชัย หวังมนิดากุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์โรคไต
ความชำนาญ : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคไต
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคไต
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
จันทร์  08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
อังคาร -  
พุธ -  
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ -  
เสาร์ -