ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

แผนกอายุรกรรมหัวใจ
แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ
ใจสั่น เจ็บหน้าอก หน้ามืด เหนื่อยง่าย สัญญาณโรคหัวใจ
ราคา 4,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2020

แผนกอายุรกรรม, แผนกกุมารเวชกรรม
4 สายพันธุ์ ราคา 650 บาท
ราคา 650 บาท
วันหมดอายุุ 30 กันยายน 2563

แพคเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูก 2020

ศูนย์สูติ-นรีเวช
มะเร็งปากมดลูก รู้ก่อนป้องกันได้
ราคา 5750-9990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

แพ็กเกจฝากครรภ์

ศูนย์สูติ-นรีเวช
เพราะการตั้งครรภ์ เป็นช่วงเวลาที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ
ราคา 15900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก

ศูนย์สูติ-นรีเวช
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม คัดกรองหาปัจจัยเสี่ยงและความผิดปกติของเต้านม
ราคา 1500-2500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

อัลตราซาวด์ 4 มิติ

ศูนย์สูติ-นรีเวช
ช่วยให้คุณพ่อ และคุณแม่ได้เห็นใบหน้า พฤติกรรมต่าง ๆ ของลูกในครรภ์ ไม่ว่าจะเป็นการหาว หรือรอยยิ้ม ได้อย่างชัดเจน
ราคา 3500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

แผนกอายุรกรรม
ค้นหาสาเหตุของหารปวดศีรษะ
ราคา 5200-7200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี

-
แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี เริ่มต้นที่ราคา 2,000 บาท
ราคา 2,000-11,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

วัคซีนเพื่อลูกรัก

แผนกกุมารเวชกรรม
วัคซีนราคาโปรโมชั่น สำหรับลูกน้อย อายุ ตั้งแต่ 2 เดือน - 1 ปี
ราคา 6000-16500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563