ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี

-
แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี เริ่มต้นที่ราคา 2,000 บาท
ราคา 2,000-11,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

-
แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ
ใจสั่น เจ็บหน้าอก หน้ามืด เหนื่อยง่าย สัญญาณโรคหัวใจ
ราคา 4,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

แพ็กเกจตรวจสมรรถภาพปอด

-
ตรวจการทำงานของปอด
ราคา 1,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

แพคเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูก 2019

ศูนย์สูติ-นรีเวช
มะเร็งปากมดลูก รู้ก่อนป้องกันได้
ราคา 5750-9990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562