ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

วัคซีน ipd สำหรับลูกน้อย

แผนกกุมารเวชกรรม
รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง ขอมอบความห่วงใย เพื่อลูกน้อยที่คุณรัก
ราคา 6000-1150 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจตรวจสมรรถภาพปอด

-
ตรวจการทำงานของปอด
ราคา 1,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 มกราคม 2564

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

ศูนย์สูติ-นรีเวช
แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย ราคาดีๆ สำหรับคุณลูกค้า ทั้งลูกค้าเงินสด และลูกค้าสิทธิ์ประกันสังคม
ราคา 24500-51000 บาท
วันหมดอายุุ 31 มกราคม 2564