ภาษา

ข่าว

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราได้มอบเงินสนับสนุนงบประมาณ 20,000 บาท ให้กับสมาคมสงเคราะห์การกุศล

7 เมษายน 2564
ในวันที่ 7 เมษายน 2564 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา นำโดย แพทย์หญิงชามา ปัญจพลพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคุณเมริกา ตันเจริญ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ในนามโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราได้มอบเงินสนับสนุนงบประมาณ 20,000 บาท ให้กับสมาคมสงเคราะห์การกุศล หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา ในการจัดซื้อรถรับส่งศพ ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการร่วมสนับสนุนในการจัดซื้อครั้งนี้

การมอบเงินสนับสนุนงบประมาณ ให้กับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการจัดทำ “หนังสือรายงาน ประจำปี 2563”

30 มีนาคม 2564
ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา นำโดย คุณเมริกา ตันเจริญ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และคุณสุทธิชา โสมปิ่น หัวหน้าศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เป็นตัวแทนโรงพยาบาล ในการมอบเงินสนับสนุนงบประมาณ ให้กับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการจัดทำ “หนังสือรายงาน
ประจำปี 2563” เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบพร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งใน การร่วมสนับสนุนในการจัดทำครั้งนี้

โรงเรียนเซนหลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

17 มีนาคม 2564
ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนเซนหลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้มีการจัดฐานการเรียนรู้วิชาบุกเบิก, วิชาชาวค่าย โดยมี คุณชัยสิทธิ์ ชัยศักดิ์เดช พยาบาลวิชาชีพประจำหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และคุณศิริรัตน์ รุ่งแสงจันทร์ ผู้ช่วยพยาบาลประจำหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้แก่บุคลากร และนักเรียน ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

การจัดค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ทางลูกเสือตรี โท เอก

4 มีนาคม 2564
ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้มีการจัดค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ทางลูกเสือตรี โท เอก โดยกำหนดวิชาทักษะทางลูกเสือ ฐานปฐมพยาบาล โดยมีนางสาว กัญธิมา ในเอื้อ พยาบาลวิชาชีพ และนายสมชาย หฤทัยถาวร
เจ้าที่กู้ชีพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้แก่บุคลากร และนักเรียน ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

ส่งมอบความสุขให้กับคู่รักที่มาจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก ณ สำนักงานทะเบียน อำเภอยิ้ม

14 กุมภาพันธ์ 2564
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องในวันวาเลนไทน์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ได้ส่งมอบความสุขให้กับคู่รักที่มาจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก ณ สำนักงานทะเบียน อำเภอยิ้ม เมเจอร์ซีนีแพล็กซ์ ฉะเชิงเทรา พบกับกิจกรรมภายในบูธ วัดความดัน , ตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมให้คำปรึษาด้านสุขภาพ ร่วมสนุกถ่ายรูปภาพกับแบคดอปกิจกรรมวันวาเลนไทน์ พร้อมทั้งมอบโปรโมชั่นแพ็กเกจตรวจสุขภาพคู่รักของที่ระลึกภายในบูธให้กับคู่รักที่มาจดทะเบียนสมรส