ภาษา

ข่าว

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ได้จัดทำโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

15 ตุลาคม 2563
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ได้จัดทำโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้นโยบายใหม่ล่าสุดของสำนักงานประกันสังคมด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยง โดยมี นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว และมีนางสาวปาริฉัตร จันทร์อำไพ ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา, นางวันเพ็ญ พึ่งพิบูลย์ หัวหน้าประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม และคณะ, นายทรงฤทธิ์ สินถาวร นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา, นางวรนิต กตญาณ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดงาน
ในงานดังกล่าว มีผู้ประกันตนได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นจำนวนมาก ภายใต้ความพร้อมของบุคลากร และมาตรฐานในการจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนฯ ของทางโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในด้านต่างๆ จากตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม รวมถึงความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่โดย นายแพทย์ธนาคาร สีอุชิน อีกด้วย
ทั้งนี้ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ยังคงสามารถเข้ามารับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ยังโรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราได้หลังจากนี้

เข้าร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ทะเลาะ วิวาทในโรงพยาบาล ซึ่งจำลองเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทของกลุ่มบุคคล โดยได้ติดตามเข้ามาทะเลาะวิวาท ภายในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน

8 ตุลาคม 2563
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.กนกศักดิ์ สิงห์ทอง
รรท.ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.พัฒนา สัมมาฑิตฐิ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา พ.ต.ท.จุมพฎ มัณยาภา
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา และพ.ต.ต.สุรชัย ศรีแก้ว สว.อก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา เข้าร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ทะเลาะ
วิวาทในโรงพยาบาล ซึ่งจำลองเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทของกลุ่มบุคคล โดยได้ติดตามเข้ามาทะเลาะวิวาท ภายในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาล และวางแผนรับมือร่วมกับทางโรงพยาบาล พร้อมเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอก ในการป้องกันควบคุม และระงับเหตุเมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงและการแจ้งเหตุ การขอความช่วยเหลือ
ได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าใช้บริการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง
ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทในโรงพยาบาล ในครั้งนี้

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายภูมา ธรรมกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

8 ตุลาคม 2563
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้
นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายภูมา ธรรมกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา เข้าฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

2 ตุลาคม 2563
ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา เข้าฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
โดยทีมเจ้าหน้าที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการช่วยฟื้นชีวิต และรวมถึงนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุต่างๆ
ในกรณีฉุกเฉิน สำหรับพนักงานบริษัท สยาม ไวร์ อินดัสทรี จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นกันเองสนุกสนาน
ได้ความรู้ และได้ร่วมลงมือการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ขอขอบคุณในความ
ไว้วางใจที่ให้ทางโรงพยาบาลได้ร่วมให้ความรู้กับทางบริษัทมา ณ ที่นี้ แล้วพบกันใหม่ในการฝึกอบรมครั้งหน้านะคะ

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์บริษัท ณ บริษัท โซรอน ไบโอเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

4 กันยายน 2563
ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 นพ.นพ.วีระพงษ์ เพ่งวาณิชย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา และ คุณเมริกา ตันเจริญ ผู้จัดการแผนกการตลาด ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์บริษัท ณ บริษัท โซรอน ไบโอเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด