ภาษา

ข่าว

นตรุษจีน ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้ศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลตายาย

11 กุมภาพันธ์ 2564
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องในวันตรุษจีน ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้ศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลตายาย นำโดย นพ.ธวัชชัย วานิชกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาลและบุคลากร พร้อมมอบ “ส้มสีทอง” อันเป็นมงคลต้อนรับตรุษจีน ให้แก่ผู้รับบริการ และญาติผู้รับบริการ ทั้งนี้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราขอให้ท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ขอให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา โชคดี ร่ำรวยตลอดปี

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้ศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลตายาย

29 มกราคม 2564
ในวันที่ 29 มกราคม 2564 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ได้จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้ศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลตายาย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564 นำโดย นพ.ธวัชชัย วานิชกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และบุคลากร เพื่อความเป็นสิริมงคลและเจริญรุ่งเรืองต่อไป

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับบริจาคโลหิต

22 ธันวาคม 2563
เนื่องในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมชั้น 6 เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ จึงได้รับความร่วมมือจากบุคลากร และประชาชนภายนอกเข้ารับบริจาคโลหิต โดยการบริจาคโลหิต ถือเป็นการให้ที่ทรงคุณค่ามหาศาล ทั้งในด้านการใช้ชีวิตและการสร้างกุศลผลบุญอันใหญ่หลวง กับเหล่าเพื่อมนุษย์ ทั้งนี้ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้

งานกรีฑาสี “เซนต์หลุยส์เกมส์”

18 ธันวาคม 2563
ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 ด้วยโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้จัดงานกรีฑาสี “เซนต์หลุยส์เกมส์” เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย และได้รู้จักใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ทั้งนีี้ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ส่งบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นในขณะแข่งขันกีฬา

งานสัมมนาสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กองทุนทดแทน และ ให้ความรู้อุบัติเหตุจากการทำงาน

16 ธันวาคม 2563
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ได้จัดสัมมนาสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กองทุนทดแทน และ
ให้ความรู้อุบัตเหตุจากการทำงาน โดยโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา เล็งเห็นความสำคัญของสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม
ในเรื่องสิทธิประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน รวมถึงเล็งเห็นความสำคัญของการอบรมให้ความรู้อุบัติเหตุจากการทำงาน ในกลุ่มพนักงาน
และลายผลิตโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัท ที่อาจจะเกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงาน ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
รู้สึกเป็นเกียรติิอย่างมากที่ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้