ภาษา

ข่าว

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ฉะเชิงเทรา ได้ให้บริการหน่วยปฐมพยาบาล และบริการ แจกน้ำดื่มฟรี

28 ตุลาคม 2563
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ฉะเชิงเทรา ได้ให้บริการหน่วยปฐมพยาบาล และบริการ
แจกน้ำดื่มฟรี ให้กับผู้เข้าร่วมภายในงานนมัสการหลวงโสธร และงานประจำปีจังหวัด ฉะเชิงเทรา 2563 เพื่อดูแล
และปฐมพยาบาลให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา เป็นเกียรติอย่างยิ่ง
ในการดูแลพี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ในครั้งนี้

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ได้ร่วมสนับสนุน งบประมาณ จำนวนเงิน 10,000 บาท ร่วมกับสหภาพแรงงาน โตโยต้า ในกิจกรรม CSR

26 ตุลาคม 2563
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ได้ร่วมสนับสนุน งบประมาณ
จำนวนเงิน 10,000 บาท ร่วมกับสหภาพแรงงาน โตโยต้า ในกิจกรรม CSR โรงเรียนวัดบ้านหิน
แหลม ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 โดย
วัสดุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อมอบอุปกรณ์ การสอน เสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่ม พร้อมทั้งสิ่งของจำ
เป็นต่างๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้แก่ทางโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญในเขตทุรกันดาร
ทั้งนี้ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรม
CSR ในครั้งนี้

วันนี้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา บรรยากาศคึกคัก มีน้องๆ หนูๆ มาคลอดที่โรงพยาบาลเยอะเลยค่ะ

21 ตุลาคม 2563
วันนี้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
บรรยากาศคึกคัก มีน้องๆ หนูๆ มาคลอดที่โรงพยาบาลเยอะเลยค่ะ
ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ขอขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่ ที่ไว้วางใจให้โรงพยาบาลดูแลนะคะ

เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและ อพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

16 ตุลาคม 2563
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและ
อพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ทั้งนี้ยังมีการซ้อมจำลองเหตุการณ์ แผ่นดินไหว เหตุการณ์ไฟไหม้ขั้นพื้นฐานและเหตุการณ์ไฟไหม้ขั้นรุนแรง
ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ สาขาฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลืออพยพผู้บาดเจ็บ
ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและลูกค้ารู้สึกปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน
และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับ
อัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ในครั้งนี้

ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ขอร่วมรณรงค์ การล้างมือ

15 ตุลาคม 2563
ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นวันล้างมือโลก Global Handwashing Day ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ขอร่วมรณรงค์ การล้างมือ ของผู้เข้ารับบริการ บุคลากรภายในโรงพยาบาล เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือ ซึ่งเป็นการป้องกันเชื้อโรค อันเกิดจากการแพร่ผ่านผู้ป่วย การบริโภค อาหาร และการสัมผัสมือที่ปนเปื้อน ทางโรงพยาบาล ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างมือ และให้บริการทดสอบประสิทธิภาพการล้างมือ โดยใช้เครื่องอ่านผล พร้อมทั้งยังมีเกมส์วิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน และรับของที่ระลึกจากทางโรงพยาบาลอีกมากมาย ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าใช้บริการในครั้งนี้