ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงกมัยธร เทียนทอง

แพทย์หญิงกมัยธร เทียนทอง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : มะเร็งนรีเวชวิทยา
รายละเอียด :
จบสูติที่ ศิริราช ปี 1 ก.ค.2555
จบสูติเฉพาะทางมะเร็งวิทยา ที่ ราชวิถี ปี 1 ก.ค. 2557
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 17.00-20.00 น.
พฤหัสบดี 17.00-20.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1020 , 1056 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ