ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์ดวงตาและเลสิก

ศูนย์ดวงตาและเลสิก

ข้อมูลทั่วไป

เป็นศูนย์เลสิกศูนย์แรกในประเทศไทยที่นำเครื่องรักษาสายตาCarl Zeiss Mel90 ที่ทันสมัยและยิงได้เร็วที่สุดมาใช้ สามารถรักษา
สายตาที่สั้น -1.00 D ในเวลาเพียง 2 วินาที เป็นเครื่องที่รักษาสายตาได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และปลอดภัยโดยทีมจักษุแพทย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์มานาน laser ของ Mel90 จะปรับสภาพความโค้งของกระจกตาด้วยโปรแกรมพิเศษ Aspherie Wavefront
Optimized lasik เพื่อแก้ทั้งสายตาสั้น , ยาวโดยกำเนิดและเอียงได้ โดยเลเซอร์สามารถปรับแต่งความโค้งกระจกตาให้มีรูปร่างใกล้เคียง
ธรรมชาติมากที่สุด เพิ่มคุณภาพการมองเห็นทั้งกลางวันและกลางคืน พร้อมทั้งสามารถควบคุมโดยโปรแกรมการยิงที่ประหยัดเนื้อกระจกตาอย่างมาก เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น มีอิสระทางสายตาปราศจากแว่นตาและคอนแทคเลนส์ คล่องตัวในการเล่นกีฬาและกิจกรรม Outdoorเสริมสร้างบุคลิกภาพให้คุณเป็นคนใหม่เพียงข้ามวัน โลกสวยสดใสด้วยดวงตาคู่ใหม่

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

Carl Zeiss MEL.90 ที่สุดแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดการแก้ปัญหาสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิก (LASIK) เป็นที่ยอมรับและสมบูรณ์แบบมากที่สุด

-------------------------------------------

ประสบการณ์การทำเลสิก


ประสบการณ์การทำเลสิก...อ่านต่อ

Package & Promotion


LASIK ให้สายตาที่ คมชัด เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่...อ่านต่อ

-------------------------------------------

บทความเพื่อสุขภาพ


โรคตากระตุก...อ่านต่อ

การปรับคุณภาพการมองเห็น ลดการพึ่งพา แว่นตาและคอนแทกซ์เลนส์...อ่านต่อ

ที่สุดแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด การแก้ปัญหาสายผิดปกติด้วยวิธีเลสิก...อ่านต่อ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานที่ & ติดต่อ

ชั้น 2 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โทร.0-2910-1600 ต่อ 1433, 1437

คณะแพทย์ศูนย์ดวงตาและเลสิก

แพทย์หญิงเกศรา โกสัลล์ประไพ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ดวงตาและเลสิก
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา ด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ
ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
วันเสาร์ (ที่ 1,3,5 ของสัปดาห์) 09.00-12.00 น.

ศูนย์ปรึกษาเลสิกและต้อกระจกนอกตารางออกตรวจได้ที่ 02-910-1600 #1433 , 1437

เพื่อการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ