ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจ

ข้อมูลทั่วไป

การวินิจฉัยโรคหัวใจ
การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน
( EXERCISE STRESS TEST ; EST )
การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน
เป็นการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกายด้วยการเดินสายพาน

ทำไมจึงต้องตรวจ
ในภาวะปกติหรือขณะพักของผู้ที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ มักจะแสดงอาการผิดปกติใดๆ
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ผลการตรวจก็มักจะปกติด้วย เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
แต่เมื่อมีการออกกำลังกายหรือออกแรงมากกว่าภาวะปกติ กล้ามเนื้อหัวใจจะมีความต้องการเลือด
ไปหล่อเลี้ยงเพิ่มขึ้นด้วยบริเวณที่เส้นเลือดตีบจะไม่สามารถขยายตัวส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
ได้เพียงพอจึงทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดขึ้น ได้แก่ อาการเจ็บหน้าอก เหนื่อย
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติให้เห็นได้
เมื่อใดที่ควรตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วย
การเดินสายพาน

- มีอาการเหนื่อยง่ายกว่าปกติ
- มีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
- ต้องดูการตอบสนองของความดันโลหิตต่อการออกกำลังกาย
- ดูว่ามีจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติในขณะออกกำลังกายหรือไม่
- เพื่อบอกความรุนแรงของโรคในรายที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว
- เพื่อตรวจภายหลังการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน
การเตรียมตัวก่อนมาตรวจ
1. งดน้ำและอาหาร ชา กาแฟ อย่างน้อย 2-3 ชม.ก่อนทำการตรวจ เพื่อป้องกันอาการจุกเสียด
หรือคลื่นไส้อาเจียนจากการรับประทานอาหารอิ่ม
2. สวมเสื้อสบายๆ ควรเป็นเสื้อกระดุมผ่าหน้า หรืออาจเป็นเสื้อที่ทางโรงพยาบาลจัดไว้ให้และ
ใส่รองเท้าที่เหมาะกับการออกกำลังกาย
3. อาจต้องหยุดยาบางชนิดก่อนมาทำการทดสอบ ( กรุณาปรึกษาแพทย์ของท่านก่อน )
4. การตรวจมักใช้เวลาประมาณ 30 นาที แต่ควรเผื่อเวลาไว้บ้างสำหรับการเตรียมตัวและเรื่องอื่นๆ
5. งดการออกกำลังกายอื่นๆก่อนมาตรวจ

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

การตรวจสุขภาพโรคหัวใจ

การวินิจฉัยโรคหัวใจ
- การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
- การตรวจสมรรถภาพหัวใจ ด้วยการออกกำลังกาย (EST)
- การตรวจคลื่นหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter)
- การตรวจสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยโรคหัวใจ (Coronary Angiogram)
การรักษาโรคหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด

- การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน ตลอด 24 ชั่วโมง (PCI)
- การขยายลิ้นหัวใจด้วยบอลลูน
- การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจถาวร
- การปิดผนังหัวใจหรือหลอดเลือดรั่ว
การผ่าตัดหัวใจ
- การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจตีบ
- การผ่าตัดลิ้นหัวใจ
- การผ่าตัดหัวใจพิการแต่กำเนิด
- การผ่าตัดหลอดเลือดแดงโป่งพอง หรือปริแตก
แพทย์โรคหัวใจ
- อายุรแพทย์หัวใจ
- กุมารแพทย์หัวใจ
- ศัลยแพทย์หัวใจ

สถานที่ & ติดต่อ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกผู้ป่วยนอก ( OPD ) ศูนย์หัวใจชั้น 2
โทร.0-2910-1600 ต่อ 1080 , 1081

คณะแพทย์ศูนย์หัวใจ

นายแพทย์ณพล ขำสุข

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญ : -
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน Time
จันทร์ 16.00 - 20.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1080 , 1081 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์หญิงดาราวรรณ จงใจวาณิชย์กิจ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญ : -
ความชำนาญพิเศษ : มัณฑนากรโรคหัวใจและหลอดเลือด
ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
เสาร์ 11.00 - 15.00 น.

สามารถติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1080 , 1081 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์ปริวัตร เพ็งแก้ว

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์ 09.00-12.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1080 , 1081 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ