ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์อายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์อายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์อายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการตรวจรักษารักษาอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับและค้นหาความเสี่ยงทางเดินอาหารและตับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพราะในปัจจุบันปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารและตับมีเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาหลักของคนไทย

ปัจจุบันปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารและตับเพิ่มมากขึ้น ทั้งทางกายภาพ เช่น อาหาร อากาศ การดำเนินชีวิตและการถ่ายถอดทางพันธุกรรมที่กำลังเป็นปัญหาต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม ดังนั้น โรงพยาบาลจึงมุ่งมั่นให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัยและการรักษาอย่างมีคุณภาพ โดยทีมแพทย์ผู้ชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและตับ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับ
-โรคกระเพาะอาหารอักเสบและแผลในกระเพาะอาหาร-โรคมะเร็งของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร สำไส้-โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร
-ภาวะกรดไหลย้อน–โรคตับอักเสบจากพิษสุรา–ภาวะไขมันเกาะตับ–โรคไวรัสตับอักเสบ–โรคนิ่วในถุงน้ำดี–ภาวะตับแข็ง-มะเร็งตับ

การบริการ
1.การตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของถุงน้ำดี ผ่านการส่องกล้อง (ERCP)เช่น มะเร็งท่อน้ำดี ภาวะท่อน้ำดีอุดตัน เป็นต้น
2.การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารโดยการส่องกล้อง (GI Endoscopy)
•การส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น (Gastroscopy) เพื่อดูการเคลื่อนไหวและความผิดปกติ รวมถึงตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter Pylori ในกระเพาะอาหาร
•การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) เพื่อดูความผิดปกติของเยื่อบุลำไส้และผนังลำไส้ การบีบตัวของลำไส้จนถึงส่วนต้นของลำไส้ใหญ่ หรือส่วนต่อของลำไส้กับลำไส้เล็ก
•การส่องกล้องเพื่อตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย (Sigmoidoscopy)
•การตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติในทางเดินอาหาร (Polypectomy)
•การใส่สายให้อาหารผ่านกล้องส่องตรวจ โดยไม่ต้องผ่าตัดหรือดมยา (PEG:Percutaneous Endoscopic Gastrostomy)
•การรักษาภาวะเลือดออกจากเส้นเลือดขอดในหลอดอาหาร
3.การตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารด้วยการใช้แคปซูล(Gastrointestinal Wireless Capsule Endoscopy)
เป็นการตรวจวินิจฉัยแนวใหม่เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะในส่วนที่ลึกที่สุดของลำไส้เล็ก โดยการกลืนแคปซูลเพื่อบันทึกภาพส่วนต่างๆของระบบทางเดินอาหาร จากนั้นแพทย์จะนำภาพและข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ เพื่อให้การรักษาคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้อง ตามสาเหตุของโรคต่อไป
4.การดูดและการเจาะตรวจชิ้นเนื้อตับ Liver Biopsy เพื่อนำเนื้อเยื่อและเซลล์ตับมาวิเคราะห์ ในกรณีที่มีก้อนในตับหรือสงสัยว่าเป็นมะเร็งตับ รวมถึงการอักเสบของตับ
5.การใช้เทคนิคในการรักษา โดยไม่ต้องผ่าตัด เช่น การห้ามสภาวะเลือดออกเฉียบพลัน จากทางเดินอาหารและตับ
6.การรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ด้วยการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดโรคตับ ท่อน้ำดี ถุงน้ำดี การผ่าตัดโรคหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

1. ศูนย์บริการตรวจวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารโดยการส่องกล้องด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย
2. Gastroscopy ส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร
3. Colonoscopy ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ หรือตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติ
4. เครื่องเอ็นโดสมาร์ท ตัวแปลผลและรายงานผลได้ทันที
5. เครื่องล้างกล้องส่องตรวจภายในพร้อมอุปกรณ์

-เอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์ในช่องท้อง (X-ray and Ultrasound)
-เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Spiral CT Scan)
-ส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร (GI Endoscopy) เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร
-การส่องกล้องตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารด้วยการใช้แคปซูล (Gastrointestinal Wireless Capsule Endoscopy)
-การรักษาโดยการผ่าตัดและการส่องกล้องผ่าตัด GI Surgery (Laparoscopic Surgery)

สถานที่ & ติดต่อ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ชั้น 2 แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม
โทร.02-910-1600 ต่อ 1000 , 1057

คณะแพทย์ศูนย์อายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ

นายแพทย์สมพร สิริภัทรวณิช

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญ : สาขาอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมทางเดินอาหาร
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-15.00 น.
อังคาร 08.00-15.00 น.
พุธ 08.00-15.00 น.
พฤหัสบดี 08.00-15.00 น.
ศุกร์ 08.00-15.00 น.
เสาร์ 08.00-15.00 น.
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1000 , 1057 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ