ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

ทันตแพทย์หญิงขนิษฐา   รุ่งรุจี

ทันตแพทย์หญิงขนิษฐา รุ่งรุจี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : แพทย์ที่ปรึกษา สาขาทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรมและทันตกรรมเพื่อความงาม
รายละเอียด :
การศึกษา
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต : คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาทำการ ตรวจรักษาและรับปรึกษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเงินสด
- ออกตรวจ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-17.00 น.
อังคาร 09.00-17.00 น.
พุธ 09.00-17.00 น.
พฤหัสบดี 09.00-17.00 น.
ศุกร์ 09.00-17.00 น.

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ