ภาษา

ข่าว

นายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

9 มกราคม 2567
นายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ
เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช
รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2567

8 มกราคม 2567
นายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ
เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย
เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2567

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ นำโดยนพ.อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมอบเครื่องฟอกอากาศ ให้มูลนิธิสมาคมกู้ชีพจังหวัดเชียงราย

5 มกราคม 2567
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ นำโดยนพ.อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมอบเครื่องฟอกอากาศ ให้มูลนิธิสมาคมกู้ชีพจังหวัดเชียงราย ได้แก่
-มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์)
-มูลนิธิแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย
-สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย
-สมาคมกู้ชีพธรรมนันท์ เชียงราย
-กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลห้วยสัก

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงราย มอบรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566

18 ธันวาคม 2566
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงราย มอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566
ระดับประเทศปีที่ 2 ให้แก่บริษัทศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์จังหวัดเชียงราย

กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และผู้มีจิตศรัทธามอบทุนการศึกษาให้โครงการ "ปันน้ำใจให้น้องบนดอย"

16 ธันวาคม 2566
กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และผู้มีจิตศรัทธามอบทุนการศึกษาให้โครงการ "ปันน้ำใจให้น้องบนดอย"
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 นำโดย ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล (กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์)