ภาษา

ข่าว

ภาพบรรยากาศ สุดน่ารักMeet and greet งานบรรยายสุดพิเศษ จาก" คุณพีช และ คุณแก้มบุ๋ม "

5 ตุลาคม 2566
ภาพบรรยากาศ สุดน่ารักMeet and greet งานบรรยายสุดพิเศษ จาก" คุณพีช และ คุณแก้มบุ๋ม "
จัดบรรยายสุดพิเศษ หัวข้อ Marketing strategy in Real life experience แชร์ประสบการณ์ แนวคิดการทำธุรกิจ และการทำงานในสายบริหารกว่า 20 บริษัทในมือ

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

22 กันยายน 2566
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์นำโดย นพ.อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

22 กันยายน 2566
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์นำโดย นพ.อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ณ ห้องประชุมอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพบรรยากาศภายในงาน Breast Cancer Awareness รู้จักมะเร็งเต้านม ภัยร้ายตรวจก่อน รู้ก่อน รักษาได้

8 กันยายน 2566
ภาพบรรยากาศภายในงาน
Breast Cancer Awareness รู้จักมะเร็งเต้านม
ภัยร้ายตรวจก่อน รู้ก่อน รักษาได้
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ และรพ.แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ทำความร่วมมือจัดกิจกรรม DOCTOR EXPERT SEMINAR เสวนาวิชาการทางการแพทย์

29 สิงหาคม 2566
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ และโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ได้ทำความร่วมมือจัดกิจกรรม DOCTOR EXPERT SEMINAR