ภาษา

ข่าว

คณะสำนักงานประกันสังคม เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เพื่อตรวจประเมินโครงการสถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2566

7 สิงหาคม 2566
คณะสำนักงานประกันสังคม เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ เพื่อตรวจประเมินโครงการสถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2566

เนื่องในโอกาสวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนและผู้ทุพพลภาพ ประจำปี ๒๕๖๖

27 กรกฎาคม 2566
เนื่องในโอกาสวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนและผู้ทุพพลภาพ ประจำปี ๒๕๖๖

ภาพบรรยากาศความอบอุ่นในงาน "Mother’s Class"ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฏาคม 2566

23 กรกฎาคม 2566
ภาพบรรยากาศความอบอุ่นในงาน "Mother’s Class"ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฏาคม 2566
ได้รับเกียรติจาก นักกายภาพประจำศูนย์กายภาพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ Workshop " การนวดกระตุ้นน้ำนมคุณแม่"
Workshop " สอนการเข้าเต้าและการอุ้มเรอเด้กแรกเกิด" โดยเจ้าหน้าที่แผนกเด็กแรกเกิด Nursery

ภาพบรรยากาศงานMDRT MEETING @ Kasemrad Sriburin 2023 ณ ห้องประชุม นพ.สมชัย ตั้งพร้อมพันธ์

18 กรกฎาคม 2566
ภาพบรรยากาศงานMDRT MEETING @ Kasemrad Sriburin 2023 ณ ห้องประชุม นพ.สมชัย ตั้งพร้อมพันธ์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ โดย นพ.อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ พร้อมทีมผู้บริหารกล่าวเปิดงาน

บรรยากาศความอบอุ่นในงาน "Mother’s Class"ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

25 มิถุนายน 2566
งาน "Mother’s Class"ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 เสวนา "พัฒนาการลูกน้อยในครรภ์ และการเปลี่ยนแปลงร่างกายคุณแม่แต่ละไตรมาส"Workshop "สอนการอุ้มและอาบน้ำเด็กแรกเกิด"โดยเจ้าหน้าที่แผนกเด็กแรกเกิด Nursery