ภาษา

ข่าว

ภาพบรรยากาศภายในงาน อบรมหัวข้อสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนแก่ผู้ประกอบการ หน่วยงาน และผู้ประกันตน ประจำปี 2566

23 พฤศจิกายน 2566
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงรายจัดอบรมหัวข้อสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนแก่ผู้ประกอบการ หน่วยงาน และผู้ประกันตน
ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

การซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2566" เพื่อ ทบทวนหลักสูตรการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น

31 ตุลาคม 2566
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2566" เพื่อ ทบทวนหลักสูตรการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อน “ เชียงรายเมืองแห่งสุขภาพ (Chiang Rai Wellness City) ”

30 ตุลาคม 2566
นายแพทย์อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
คุณเมธิยา เนตตกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดไทย , คุณเพชรชมพู วงค์ปาลี ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อน “ เชียงรายเมืองแห่งสุขภาพ (Chiang Rai Wellness City) ”

คุณกันตพร หาญพาณิชย์ (คุณพีท)ร่วมเปิด คาเฟ่ อเมซอน Café Amazonสาขาโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

18 ตุลาคม 2566
คุณกันตพร หาญพาณิชย์ (คุณพีท) รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัทบางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) และ นพ.อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ร่วมเปิด คาเฟ่ อเมซอน Café Amazon
สาขาโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการ SSO 515

9 ตุลาคม 2566
ข่าวดี รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ดันเพิ่มสถานพยาบาล 74 แห่ง ให้สิทธิการรักษาผู้ประกันตนประกันสังคม 5 โรคร้ายแรง “ฟรี” ไม่เสียค่าใช้จ่าย