สมัครงาน

เภสัชกร

รายละเอียด
ตำแหน่ง : เภสัชกร
หน้าที่รับผิดชอบ : ให้คำปรึกษาคนไข้เกี่ยวกับการใช้ยา จัดยาให้คนไข้
คุณสมบัติ : เพศ ชาย - หญิง อายุ 23-50 ปี
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
สาขาเภสัชศาสตร์ มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีใจรักงานบริการสามารถทำงานภายใต้
สภาวะกดดันได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ประวัตผู้สมัคร
Resume:
Max Size 6MB, File Support:(pdf)
ชื่อ - สกุล : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
เบอร์ติดต่อ : *