ศูนย์บริการทางการแพทย์

คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม

ข้อมูลทั่วไป

คลินิกทันตกรรม ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษาโรคทางทันตกรรม เช่น ฟันผุ ฟันคุด เหงือกอักเสบ ปริทันต์อักเสบ โดย ทันตแพทย์ทั่วไป และทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์สูง พร้อมทั้งเทคโนโลยีทางทันตกรรมที่ทันสมัย

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

- เครื่องยูนิตทำฟัน
- เครื่อง X-ray ฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะ (Panoramic)
- ครื่อง X-ray ฟันคุด

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 038 - 812702 -19 ต่อ 1304

คณะแพทย์คลินิกทันตกรรม

พญ.กรอุมา ตรีกุลธนาโชติ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความชำนาญ : คลินิกทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม
Schedule
Date Time Location
Sunday    
Monday 8.00-17.00น.  
Tuesday 8.00-17.00น.  
Wednesday 8.00-17.00น.  
Thursday 8.00-17.00น.  
Friday 8.00-17.00น.  
Saturday    

 

ทพ.กฤษฏิ์ จิตตวิสุทธิกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป ขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน งาน Oral surgery ผ่าตัดฟันคุด งานทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน
Schedule
Date Time Location
Sunday 9.00-18.00 น.  
Monday    
Tuesday    
Wednesday    
Thursday    
Friday    
Saturday 9.00-18.00 น.  

 

ทพญ.กูฏาปัญญ์ พรเพิ่มพูน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตแพทยศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป ขูดหินปูน, อุดฟัน

 

 

 

สามารถสอบถามและนัดหมาย ทันตแพทย์ 
โทร. 038-812 702-19 ต่อ 1282 (คลินิกทันตกรรม)