ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพคเกจผ่าตัดใส่ใสายฟอกเลือดแบบชั่วคราว (Double Lumen)ราคา : 9,000 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563